NOMADIKON LECTURE 8: JAKOB LOTHE

28.03.17 - 28.03.17

Etikk i litteratur og film

Jakob Lothe

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universitetet i Oslo


Tid: Tirsdag 28. mars, 12.15-14

Sted: Rom 548 i Lauritz Meltzers Hus 


I denne forelesinga vil Jakob Lothe vise at etikk ikkje berre er ein viktig del av innhaldet, men også av forma og forteljemåten i ein litterær tekst eller ein film. Litteratur og film gir ingen etisk fasit, men stiller etiske spørsmål ved å presentere personar og forteljarar som gjennom handlingar, tankar, kjensler, haldningar og prioriteringar markerer seg moralsk. Forelesinga blir illustrert med eksempel frå bl.a.  Lanzmann's Shoah, Riefenstahls Viljens triumf, Donnersmarcks De andres liv og Hanekes Amour.

 
WEB: